۵۵

شادی‌هامان را به وسعت فاصله‌مان قاب گرفته‌ام و روی دیوار خداحافظی آویزان کرده‌ام.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.