۵۴

روی آدم‌هایی که زیرشان هم نمی‌شود حساب کرد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.