۳۳

چه غمگین و بدشانس است کاراکتر صد و چهل و یکم توئیتر.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.