آرشيو براى موضوع ‘آزادی’

۱۲

آزاده آنانند که رفتند و ماندند.

۸

محبوس در قلبت، رها می‌شوم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.