آرشيو براى موضوع ‘شب’

۹۳

هر شب در موج‌های سکوت غرق می‌شوم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.