آرشيو براى موضوع ‘شعار تبلیغاتی’

۲۰۴

– آمریکا در چه فکریه؟
+ مامان جون بستنیش خوشمزه‌تره

۲۰۳

– هرگز نشه فراموش …
+ خواهرم حجابت و برادرم نگاهت.

* شعارهای تبلیغاتی متشکل از شعار و تبلیغاتی‌اند که وجه تشابه‌شان زمان نشست ناخودآگاه در ذهنم است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.