آرشيو براى موضوع ‘اضغاث احلام’

۱۷۰

اینجا که گیر کرده‌ام دو راهی نیست، چهارشاخ‌گاردان اتصال‌کوتاه شده است.

۱۶۹

عوائد حاصل از نمایشگاهی از تابلوهای خالی را برای درمان نابینایان صرف کرد.

۱۱۹

اگر می‌توانستم با ایران ازدواج می‌کردم و اقامت استرالیا را برایش می‌گرفتم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.