مطالب با تگ ‘گم’

۱۷۳

عمری در جستجوی زندگی گم شده‌ایم.

۱۲۱

گم و گور شد تا خودش را پیدا کند.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.