مطالب با تگ ‘گریستن’

۱۱۶

در خفقان تنهایی، گریستن آزاد است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.