مطالب با تگ ‘فکر’

۱۸۷

من شاغلم. مشغول فکر کردنم. درآمدم موهای سفید است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.