مطالب با تگ ‘عمر’

۱۴۰

خوشبختانه خطر رفع شد. عمرش رو داد به شما.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.