مطالب با تگ ‘دور’

۱۶۶

بیشترین دورافتادگی در کمترین فاصله رخ می‌دهد.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.