مطالب با تگ ‘خودسوزی’

۱۳۱

در اعتراض به مرگ خودسوزی کرد.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.