مطالب با تگ ‘خواستگار’

۱۹۵

حشرات هر چقدر هم که ترسناک باشند، خواستگاری نمی‌روند.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.