مطالب با تگ ‘خواستن’

۱۸۹

زندگی تا خرخره در خواستن‌هایی که توانستن نیست و توانستن‌هایی که خواستن نیست فرو رفته است.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.