مطالب با تگ ‘ب د ی ه ی ا ت’

۲۰۲

«بدیهیات» هم که با ذره‌بین خوانده شوند، نامفهومند.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.