مطالب با تگ ‘بخت’

۱۸۳

به خانه‌ی بخت رفت و بدبخت شد.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.