مطالب با تگ ‘بازگشت’

۱۷۵

از راه برگشت که مطمئن شد، آنقدر دور شد که هیچ‌گاه بازنگشت.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.