مطالب با تگ ‘انگشت’

۱۸۵

انگشت اشاره‌ام به من شست نشان می‌دهد.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.