مطالب با تگ ‘آفرینش’

۱۹۲

چیزی که اساسش ندانم‌کاری اسپرم کور ُ کری است، می‌شود آدمی. اسمش را از لای قرآن در می‌آورند و در گوشش اذان می‌خوانند. آه … آفرینش …


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.