۲۰۷

قهوه به مربی‌گیری موسیقی افکارم را به سمت امید شوت می‌کند. ایده داد می‌زند: «پاس بده»*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.