۲۰۵

سطح فکر گاهی در چادر گاهی در بیکینی گره می‌خورد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.