۲۰۳

– هرگز نشه فراموش …
+ خواهرم حجابت و برادرم نگاهت.

* شعارهای تبلیغاتی متشکل از شعار و تبلیغاتی‌اند که وجه تشابه‌شان زمان نشست ناخودآگاه در ذهنم است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.