۲۰۲

«بدیهیات» هم که با ذره‌بین خوانده شوند، نامفهومند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.