۱۹۹

ذهنم و ایده‌ها در پارک بهار خورشید قهوه هم‌بازی شدند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.