۱۹۸

دندانپزشک پولش را از حلقوم مریض بیرون می‌کشد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.