۱۹۷

در مجلسی همه ساکت بودند ناگهان خری گفت: به یاد کودکی*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.