۱۹۵

حشرات هر چقدر هم که ترسناک باشند، خواستگاری نمی‌روند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.