۱۹۰

برای سین:

میان خروار ماه‌های پیش رویم نگاهم تو را می‌جوید؛
ماه من.

کاش بدانی بدون تو باقی عمرم تنها به ضرب سرگردانی در سربه‌هوایی می‌گذرد.

۴:۲۰ صبح – ملبورن*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.