۱۸۸

نوزادی که از پشت افتاد به زشتی اصابت کرد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.