۱۸۷

من شاغلم. مشغول فکر کردنم. درآمدم موهای سفید است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.