۱۸۶

کم‌کم باید یاد بگیرم که اگر کاری برای آدم‌ها کردم از آن‌ها تشکر کنم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.