۱۸۰

صبر را از مرگی آموختم که به پای آدمی پیر می‌شود.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.