۱۷۵

از راه برگشت که مطمئن شد، آنقدر دور شد که هیچ‌گاه بازنگشت.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.