۱۶۶

بیشترین دورافتادگی در کمترین فاصله رخ می‌دهد.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.