۱۶۴

تو را نمی‌دانم اما فاحشه حداقل دل‌بسته به پول است.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.