۱۶۱

– روباه آه‌کشان گفت: همیشه‌ی خدا یک پای بساط لنگ است!
+ کاش فقط یک جایش بود*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.