۱۲۶

کاش مرگ از رگ گردن هم به آدمی نزدیک‌‌تر بود.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.