۹۵

بدید من توی این فاصله تنهایی‌تون رو نگه دارم براتون.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.