۸۲

اولین باری که دیدمت دچار مرگ مغزی شدم و از آن روز قلبم را به تو پیوند زده‌اند.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.