۶۷

تمام شد. تمام شد. تمام شد. تمام شد. تمام شدن‌ها تمامی ندارند.


  • ۷۳:

    […] و برای الف – ش + این یعنی تمام شد؟ – از اول هم چیزی شروع نشده بود نوشته شده در محاوره […]

*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.