۴۸

تصوراتم را به دورترین نقاط ذهنم پرتاب می‌کنم.*


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.