شب - غم آخر، معنا ندارد

آرشيو براى موضوع ‘شب’

۹۳

هر شب در موج‌های سکوت غرق می‌شوم.


یادگاری
یازده بهمن ۱۳۹۰ ...
شما که غریبه نیستید
رمزدارها با شماره‌ی نوشته به لاتین رمزگذاری شده‌اند.